Laurentiuse kirik

 

 

Laurentiuse kirik
Laurentiuse kirik
Laurentiuse kirik
Laurentiuse kirik
Laurentiuse kirik
Laurentiuse kirik
Laurentiuse kirik
Laurentiuse kirik
Laurentiuse kirik
Laurentiuse kirik
 • Aasta kunstimälestis 2014
 • Kuressaare Laurentiuse kiriku altarisein ja kantsel (VÕITJA)

  1830.aastate teisest poolest pärinevad dolomiidist ja puidust altarisein ning kantsel puhastati ja konserveeriti.

  2012.a. alanud restaureerimistööde esimeseks etapiks oli  altarimaali restaureerimine. Töid teostas konservaator Merike Kallase juhendamisel HjaM Reststuudio. 2014.a.koostati OÜ Vana Tallinn arhitekt Svea Volmeri poolt kiriku interjööri restaureerimise projekt.  Projekt nägi ette taastada kantsli ja altari algne ilme. Värvi eemaldamine viidi läbi survepuhastusmeetodil, mida juhtis Indrek Gross. Restaureerimistöid teostasid OÜ Rändmeister restauraatorid Mirjam Averin ja Eva Mölder.

  Meisterliku toneerimis- ja kuldamistöö autorid on Madli Viires, Ann Mikk ja Sirje Thaling.

  Altari ja kantsli konserveerimisega lõppesid ühtlasi ka suuremad tööd kirikusaali korrastamisel ning ühtse sisekujunduse loomisel.

  Vaata edasi

  muinas.ee

  Laurentiuse kirik

  Laurentiuse kirik

  Laurentiuse kirik

  Laurentiuse kirik